لوکیشن و چشم انداز بی نظیر آرتمیس مورد توجه فیلمسازان
اسفند ۲۱, ۱۳۹۶
عملیات اجرایی ویترین واحدهای آرتمیس
اسفند ۲۲, ۱۳۹۶

بتن ریزی دیوار شمالی و شرقی و RC طبقه منفی ۲ بین قطعات ۱ و ۲

بتن ریزی دیوار شمالی و شرقی و RC طبقه منفی ۲ بین قطعات ۱ و ۲